Cribis connector

CribisConnector je můstek pro synchronizaci dat o společnostech a podnikatelích mezi systémem Pohoda E1 a aplikací Cribis. Řečeno IT terminologií se jedná o Firewall financí Vaší společnosti.

Cribis connector

CribisConnector je můstek pro synchronizaci dat o společnostech a podnikatelích mezi systémem Pohoda E1 a aplikací Cribis. Řečeno IT terminologií se jedná o Firewall financí Vaší společnosti.

O aplikaci

Aplikace pracuje přes api s databází Cribis, díky tomu umožňuje mimo získávání informací o firmách na základě iča také spravovat portfolio firem monitoringu Cribis a stahovat k firmám notifikace. Řešení rozšiřuje agendu adresář IS Pohoda a také přidá uživatelskou agendu společnosti CRIF. Data získaná z aplikace Cribis lze využívat pro tvorbu nových analýz, statistik, reportů i pro práci v systému Pohoda BI.

Jakým způsobem hlídáte své firemní finance? I faktura na splatnost je určitým úvěrem, který poskytujete svým zákazníkům. Víte komu půjčujete? Aplikace Cribis společnosti CRIF je nástroj, který soustřeďuje a zpracovává data z veřejných i neveřejných zdrojů, které obohacuje svými hodnotícími indexy a díky tomu Vám dokáže pomoci při ochraně Vašich firemních financí.

Integrační platforma Cribis Connected nabízí širokou škálu možností propojení dat o společnostech a podnikatelích včetně kreditních reportů, vazebních informací, monitoringu změn atd. Díky informační základně aplikace Cribis umožňuje plnohodnotnou integraci dílčích datových zdrojů, jako jsou ISIR, Registr nespolehlivých plátců, Sbírka listin, ARES apod. do informačních systémů. Díky Cribis konektoru budete mít aktuální data přímo ve svém informačním systému Pohoda E1 (výrobcem ekonomického systému Pohoda je společnost STORMWARE s.r.o. ).

Rozšíření funkcionality v Pohodě

Řešení rozšiřuje agendu adresář IS Pohoda a také přidá uživatelskou agendu společnosti CRIF. Data získaná z aplikace Cribis lze využívat pro tvorbu nových analýz, statistik, reportů i pro práci v systému Pohoda BI.

Přínosy pro koncového zákazníka

  • Zvýšení efektivity firemních procesů
  • Úspora nákladů při správě firemních dat
  • Rozšíření datové základny pro analýzu růstového potenciálu
  • Agregace dat z více zdrojů, snížení chybovosti
  • Snížení finančních ztrát díky prevenci různých typů rizik

Užitečné odkazy

Více informací o projektu Cribis Connected (integraci Cribis do informačních systémů) naleznete na stránkách http://connected.cribis.cz

Pro zobrazení cenové nabídky použijte kód partnera CCP-5623-010 na stránce http://connected.cribis.cz/pohoda-e1

Cribis konektor je zařazen mezi partnerská řešení na webu www.pohodaplus.cz

Napište nám