Document addressbook connector

Řešení určené k vytváření vazeb mezi záznamy z dokladových agend (faktury, objednávky, atd.) a záznamy v adresáři.

Document addressbook connector

Řešení určené k vytváření vazeb mezi záznamy z dokladových agend (faktury, objednávky, atd.) a záznamy v adresáři.

O řešení

Řešení určené k napojování záznamů z dokladových agend (faktury, objednávky, atd.) na záznamy v adresáři. Script je nejčastěji využíván pro zákazníky, kteří mají na Pohodu napojený eshop, který importuje objednávky a popřípadě faktury. Při vytvoření nového dokladu v Pohodě, který nemá vazbu na adresář se pokusí script podle předem určených kritérií (jako například email a název firmy, nebo ičo) najít záznam v adresáři a doklad na něj napojit. Pokud žádný záznam v adresáři není nalezen, vytvoří se nový na základě údajů z hlavičky dokladu.

Cena aplikace

V ceně scriptu jsou zahrnuté 2 roky aktualizací zaručující kompatibilitu s novými verzemi IS Pohoda. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

  • Script propojující nové doklady a záznamy v adresáři (bez dodacích adres) - 4000 Kč / 160 €
  • Script propojující nové doklady a záznamy v adresáři (včetně dodacích adres) - 6000 Kč / 240 €
  • Propojení historických dokladů s adresářem - 1500 Kč / 60 € za každou agendu

Napište nám