Invoice flow exporter

Aplikace slouží pro export plateb přijatých faktur a přijatých zálohových faktur z Pohody do Invoice Flow. Aplikace také importuje stažené faktury z InvoiceFlow společně s originálním PDF do Pohody.

Invoice flow exporter

Aplikace slouží pro export plateb přijatých faktur a přijatých zálohových faktur z Pohody do Invoice Flow. Aplikace také importuje stažené faktury z InvoiceFlow společně s originálním PDF do Pohody.

O aplikaci

Aplikace je schopna exportovat jak úhrady bez vazby, tak úhrady z agend Pokladna, Banka a Interní doklady. Import faktur stažených do složek v nastavení probíhá periodicky v nastavitelných intervalech. K importovaným fakturám se následně nahrají také originální PDF soubory. Xml požadavky i odpovědi se zálohují do nastavených složek.

InvoiceFlowExporter umožňuje nastavit práci s více účetními jednotkami v rámci jedné Pohody. Pro jednotlivé profily je také možné nastavit jiné uživatele pro import do Pohody. Návod na práci s aplikací během účtování na přelomu období bez datové uzávěrky i po datové úzávěrce naleznete zde .

Cena aplikace

  • Nasazení aplikace - 4000 Kč / 160 €
  • Roční udržovací poplatek - 800 Kč / 32 €

Jaroslav Šusta

Podpora - Connectify, řešení na míru

Robert Apolín

Podpora - Pohoda, nástavbové aplikace

Napište nám