InvoiceFlow exporter

Invoice flow exporter slouží pro export plateb přijatých faktur a přijatých zálohových faktur z Pohody do Invoice Flow. Aplikace také importuje stažené faktury z InvoiceFlow společně s originálním PDF do Pohody.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Aplikace je schopna exportovat jak úhrady bez vazby, tak úhrady z agend Pokladna, Banka a Interní doklady. Import faktur probíhá periodicky pro faktury stažené do složky v nastavení. K importovaným fakturám se následně nahrají také originální PDF soubory. Xml požadavky i odpovědi se zálohují do nastavených složek.

Za nasazení aplikace se platí jednorázový poplatek 4000 Kč (160 EUR), roční poplatek za udržování a provoz aplikace je 800 Kč (32 EUR).