InvoicesByTemplates

Aplikace pro automatické vytváření faktur dle šablon. Šablony je možné rozdělit do skupin a na základě tohoto rozdělení vytvářet faktury automaticky. Aplikace také podporuje nastavení proměnných v popisu faktury.