Invoices by templates

Aplikace pro automatické vytváření faktur dle šablon. Šablony je možné rozdělit do skupin a na základě tohoto rozdělení vytvářet faktury automaticky. Aplikace také podporuje nastavení proměnných v popisu faktury.

Invoices by templates

Aplikace pro automatické vytváření faktur dle šablon. Šablony je možné rozdělit do skupin a na základě tohoto rozdělení vytvářet faktury automaticky. Aplikace také podporuje nastavení proměnných v popisu faktury.

O aplikaci

Aplikace vytváří doklady v Pohodě na základě šablon faktur. Šablony faktur lze v aplikaci třídit do skupin, které lze následně využít pro hromadné importy dokladů. Faktury lze vytvářet jak ručně v aplikaci, tak periodicky v nastavitelném intervalu. Na šablonách faktur a jejich položkách je v Pohodě také možné uvádět proměnné a jejich hodnotu následně určit v aplikaci před samotným importem.

Cena aplikace

Pokud si zakoupíte aplikaci v posledních třech měsících roku 2024, máte udržovací poplatek na rok 2025 zahrnutý v nasazovacím poplatku. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

  • Nasazení aplikace - 8000 Kč / 320 €
  • Roční udržovací poplatek - 1600 Kč / 64 €

Napište nám