Payment processor

Služba Payment Processor slouží ke stahování informací o platbách k fakturám či objednávkám v Pohodě. Podporováno je více poskytovatelů, jako např. ČSOB, Česká Spořitelna a další.

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Služba je schopna stahovat informace o platbách z jednoho či více zdrojů v nastavitelných intervalech. V nastavení lze také určit, zda má aplikace stahovat platby na základě informací ze zálohových faktur, vydaných faktur, či objednávek. Aplikace do nastavených polí nahrává uhrazenou částku, počet plateb nalezených k danému dokladu a zaškrtává pole typu ANO/NE, pokud byla uhrazena plná částka dokladu.

ČSOB

Služba získává informace o ČSOB platbách z avíz ve formátu BBF. Tyto avíza je možné stahovat automaticky pomocí aplikace ČSOB business connector. Aplikace umí zpracovávat jak České tak zahraniční platby. České platby jsou párovány na základě variabilního symbolu, zahraniční na základě účelu platby.

Comgate

Získávání informací o platbách z platební brány Comgate je prováděno přes API na základě vygenerovaného klíče platby, který se musí nacházet na objednávce, či faktuře pro kterou se mají informace stáhnout.

Česká spořitelna

Získávání informací o platbách z České spořitelny je prováděno přes api a je možné párovat na základě variabilního symbolu, specifického symbolu a konstantního symbolu.