Payment processor

Služba Payment processor slouží ke stahování informací o platbách k fakturám či objednávkám v Pohodě. Podporováno je více poskytovatelů, jako např. ČSOB, Česká Spořitelna, Comgate a další.

Payment processor

Služba Payment processor slouží ke stahování informací o platbách k fakturám či objednávkám v Pohodě. Podporováno je více poskytovatelů, jako např. ČSOB, Česká Spořitelna, Comgate a další.

O aplikaci

Služba je schopna stahovat informace o platbách z jednoho či více zdrojů v nastavitelných intervalech. V nastavení lze také určit, zda má aplikace stahovat platby na základě informací ze zálohových faktur, vydaných faktur, či objednávek. Aplikace do nastavených polí nahrává uhrazenou částku, počet plateb nalezených k danému dokladu a zaškrtává pole typu ANO/NE, pokud byla uhrazena plná částka dokladu.

ČSOB

Služba získává informace o ČSOB platbách z avíz ve formátu BBF. Tyto avíza je možné stahovat automaticky pomocí aplikace ČSOB business connector. Aplikace umí zpracovávat jak České tak zahraniční platby. České platby jsou párovány na základě variabilního symbolu, zahraniční na základě účelu platby.

Comgate

Získávání informací o platbách z platební brány Comgate je prováděno přes API na základě vygenerovaného klíče platby, který se musí nacházet na objednávce, či faktuře pro kterou se mají informace stáhnout.

Česká spořitelna

Získávání informací o platbách z České spořitelny je prováděno přes api a je možné párovat na základě variabilního symbolu, specifického symbolu a konstantního symbolu.

Fio banka

Získávání informací o platbách z Fio banky je prováděno přes api a je možné párovat na základě variabilního symbolu, nebo specifického symbolu.

Gopay

Získávání informací o platbách z Gopay je prováděno přes api a je možné párovat na základě variabilního symbolu.

GP webpay

Získávání informací o platbách z GP webpay je prováděno přes WS, platby se hledají na základě jejich čísla, které by se mělo rovnat číslu objednávky.

Cena aplikace

Pokud si zakoupíte aplikaci v posledních třech měsících roku 2024, máte udržovací poplatek na rok 2025 zahrnutý v nasazovacím poplatku. Všechny ceny jsou uvedené bez DPH.

  • Cena aplikace s konfigurací jednoho poskytovatele - 6000 Kč / 240 €
  • Cena každé další konfigurace poskytovatele 1500 Kč / 60 €
  • Roční udržovací poplatek 1200 Kč / 48 €

Napište nám